Skip to main content

Eesti Vabariigi Riigikogu liikmed võtsid vastu avaldus

Eesti Vabariigi Riigikogu liikmed võtsid vastu avaldus

Seoses sellega, et Eesti Vabariigi Riigikogu liikmed võtsid vastu avalduse, mis kuulutab Moskva patriarhaadi Venemaa Föderatsiooni sõjalist agressiooni toetavaks institutsiooniks, sai klooster kui kiriklik organisatsioon ettepaneku loobuda oma stavropigiaalsest staatusest ning ühtlasi muuta ka jurisdiktsiooni.

Keerulise olukorra lahendamiseks sõlmis klooster Lepingu õigusabifirmaga Sirel & Partnerid, mis esindab Pühtitsa kloostrit õigusalastes küsimustes otsimaks lahendust sugugi mitte lihtsatele küsimustele vastavuses Eesti seadustega.

Eesti on õigusriik, kus õigusnormide, sealhulgas Inimõiguste ja Usuvabaduse järgimine, pole pelgalt illusioon. Õigusruum on pragmaatiline ja selles puuduvad emotsioonid. Me usume ja loodame, et juristid – professionaalid püüavad selle probleemi lahendada mitte ainult vastavuses Eesti Vabariigi Seadustega aga ka Õigeusu Kaanonitega. Meie, usklike jaoks pole Õigeusu Kaanonid sugugi mitte vähem tähtsad kui seda on Põhiseadus iga Eestimaa elaniku jaoks.

Pühtitsa kloostri jaoks, mis oma 133 aastase eksistentsi jooksul pole allunud sotsiaalsetele ega ka poliitilistele kirgedele, on tähtis ka praegu säilitada truudus kutsumusele olla nunn.

Me soovime töörühmale tarkust, kannatlikku meelt, Jumala abi töödes, mis aitavad lahendada seda, meie Kloostri jaoks eluliselt tähtsat küsimust.

Pühtitsa kloostri eestseisja
Iguumenja Filareta õdedega