Skip to main content

Pühtitsa konverentsil osalejate avalik kiri Eesti Kirikute Nõukogule

Avalik kiri Eesti Kirikute Nõukogule

Austatud hr peapiiskop Urmas Viilma, Eesti Kirikute Nõukogu president!

Oleme sügavas mures, sest saime teada, et Eesti võimud õhutavad laialdaselt tuntud Pühtitsa naiskloostrit loobuma stavropigiaalsest staatusest ja katkestama suhteid Moskva patriarhaadiga. Tahame märkida, et Eesti võimudel pole olnud mitte mingeid märkusi kloostrile, vastupidi, suhted on alati olnud lugupidavad ja head, seda tõendavad ka skeemaiguumenja Varvara tiitlid ja talle omistatud autasud, mis on välja pandud kloostri muuseumis.

Meie, teadlased ja õppejõud, õpetajad, magistrandid ja teised Pühtitsa kloostri konverentsidel osalejad, oleme üllatunud Eesti võimude tegevuse üle ja tahame olla toeks kloostrile, nunnade elu stabiilsusele ja nende palvetele.

Pühtitsa klooster on konverentse korraldanud alates 2012. aastast, tänavusel konverentsil osales umbes 70 inimest 4-5 riigist. Konverentsidel arutatakse igakülgselt nii teoreetilis-metoodilisi kui ka praktilise tegevuse küsimusi, vorme ja tulemusi. Konverentsi probleemne osa on ilmaliku ja õigeusu kultuuri, õigeusu ja ilmaliku pedagoogika vastastikune mõju, nende harmoonia ja vastuolud. Konverentsidel on toimunud arutelud ka järgmiste teemade üle: õigeusu aksioloogia ontoloogilised põhimõtted, vaimse pärandi kasutamise metoodiline kogemus, võtted ja vahendid kaasaegse inimese isiksuse kujunemisel, looduse poolt antud ja vaimse pärandi säilitamise probleemid, õigeusu keskkonna infrastruktuuri taasloomine, arendamaks palverännakutel osalemist ja turismi ning palju muud.

Meie isegi virtuaalsete kohtumiste tähtsaks väärtuseks Pühtitsa Jumalaema kaitse all, kalli emakese skeemaiguumenja Varvara õpetuse kohaselt, on vastastikune rikastamine kogemustega pedagoogilise teooria ja praktika valdkonnas, samuti selle rikastamine suhtluses vaimulike, kloostri asukate, kultuuritegelaste, kunstnike, sotsiaaltöötajate, õppiva noorsoo, üliõpilaste ja magistrite vahel – nende vahel, kes osalevad Pühtitsa konverentsidel.

Klooster on eksisteerinud alates 1891. aastast, on üle elanud erinevad ajad ja võimud, pole kunagi tegelenud poliitiliste küsimustega, on elanud ja elab oma töö ja palve toel ning on ühtlasi juriidiline isik. Meie jaoks pole lõpuni arusaadav, kas Eesti võimude sekkumine kloostri kanoonilisse staatusesse kui iseseisva religioosse organisatsiooni staatusesse on õigustatud, mida ka poleks öelnud patriarh ühiskondliku organisatsiooni koosolekul, milleks on Ülemaailmne Vene Rahvakogu. Klooster on elanud ja peab elama Jumala tahtel oma sisemist elu, mis peale kasu oma külastajatele ei too mitte midagi.

Me pöördume Teie poole lootuses, et Te näitate üles heasoovlikkust, diplomaatilist taktitunnet ja toetate Pühtitsa naiskloostri elu stabiilsust, vabastate ta nendest tingimustest, millel on kõik poliitilise survestamise tunnused seadusekuulekale, apoliitilisele nunnade eluasemele.

Kõigi osalejate poolt:
Pühtitsa konverentside teaduslikud kuraatorid – Nunn Sergia (Komissarova) – pedagoogikateaduste doktor, professor, Sankt-Peterburgi Kõrgkooli teeneline töötaja,
Ostapenko Andrei – pedagoogikateaduste doktor, Krasnodari Kõrgema Kooli teeneline töötaja (Krasnodar).

Kõikidel konverentsidel osalenud:
Gladki Juri – geograafiateaduste doktor, professor, Venemaa Haridusakadeemia korrespondentliige (Sankt-Peterburg);
Slobotšikov Viktor – psühholoogiateaduste doktor, professor, Venemaa Haridusakadeemia korrespondentliige (Moskva);
Kovalevskaja Jelena – pedagoogikateaduste doktor, professor (Iisrael);
Suhhorukov Vjatšeslav – pedagoogikateaduste doktor, professor (Sankt-Peterburg);
Divnogorodtseva Svetlana – pedagoogikateaduste doktor, professor (Moskva);
Turne Ljudmilla (sünnijärgne vürstinna Lopuhhina-Mamontova) – Ühingu “Vene salong” juht Stockholmis; (Rootsi);
Galuško Tamara – filoloogiateduste doktor, professor;
Skvortsov Aleksandr – pedagoogikateaduste kandidaat, dotsent, luuletaja, Kirjanike liidu liige (Sankt-Peterburg);
Slobodnjuk Sergei – filoloogiateaduste doktor, VF teeneline teadlane;
Kozlova Antuanetta – psühholoogiateaduste doktor, professor (Sankt-Peterburg).